Bestel de Kortrijk Cadeaubon

Selecteer de waarde en het aantal stuks. Je kunt meerdere cadeaubonnen met verschillende waarden bestellen door extra cadeaubonnen toe te voegen.

Opgelet, u zal uw bestelling per post ontvangen en dit binnen 3 à 5 werkdagen.

Jouw bestelling

Kortrijk-Cadeaubon
0.00
+ Voeg een extra cadeaubon toe

Subtotaal:0,00

Verpakking- en verzendkosten:2,50

Totaal:0,00

Bestellen
Cadeaubon kopen

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kortrijk Cadeaubon & webshop

In de webshop vind je de Kortrijk Cadeaubon en eventueel verschillende andere producten. Je koopt bij Stad Kortrijk. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stad Kortrijk uitgegeven Kortrijk Cadeaubon. Door de Kortrijk Cadeaubon te gebruiken, aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door stad Kortrijk uitgegeven Kortrijk Cadeaubonnen, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.

 2. De digitale Kortrijk Cadeaubon heeft een variabele waarde en is voorzien van een magneetstrook, een unieke 16-cijferige code en QR-code. Alleen originele Kortrijk Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden kaarten kunnen niet worden besteed of omgewisseld. Neem in deze gevallen contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.
  In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van deze unieke code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

 3. De Kortrijk Cadeaubon kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

 4. Iedere Kortrijk Cadeaubon is één (1) jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na de vervaldatum kan deze niet meer worden gebruikt. De geldigheidsduur is na te kijken via de saldochecker op www.kortrijkcadeaubon.be. Na dit jaar vervalt elke aanspraak op het saldo op de Kortrijk Cadeaubon.

 5. Het saldo en de uitgiftedatum van de Kortrijk Cadeaubon zijn te vinden via de saldochecker op www.kortrijkcadeaubon.be. De datum die hier wordt aangegeven is leidend voor de geldigheid.

 6. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de Kortrijk Cadeaubon, zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is Stad Kortrijk volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.

 7. Contante betaling van (meerdere) Kortrijk Cadeaubonnen is niet mogelijk.

 8. Stad Kortrijk is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de Kortrijk Cadeaubon en betreffende deelnemende ondernemer. Stad Kortrijk is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de Kortrijk Cadeaubon bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.

 9. Stad Kortrijk kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.

 10. De aangesloten ondernemers waarbij de Kortrijk Cadeaubon is in te wisselen kan op ieder moment worden aangepast. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of op enige wijze is afgedrukt.

 11. In het geval van overmacht kan Stad Kortrijk het inwisselen van de Kortrijk Cadeaubon voor onbepaalde tijd opschorten.

Versie november 2021

Algemene voorwaarden webshop

We doen ons uiterste best om jou juist te informeren, maar het kan voorkomen dat de informatie in onze webshop per ongeluk onjuist is. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. Als er levertermijnen worden genoemd is dat een indicatie. Het kan voorkomen dat jouw bestelling later of eerder aankomt.

Identiteit ondernemer

Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
1777@kortrijk.be BTW-nummer: BE 0207.494.678

Bestelling en jouw gegevens

 • Zodra je in onze webshop iets bestelt en de online bestelprocedure afrondt, heb je met ons een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 • De gegevens die je aan ons doorgeeft in de online bestelprocedure verwerken we conform de geldende privacy wetgeving en ons privacy statement.

Prijs

De geldende prijzen worden vermeld op de website. Met uitzondering van de BTW vrijgestelde Kortrijk Cadeaubonnen zijn de prijzen van producten inclusief BTW en kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet bij de prijs van de producten inbegrepen en worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.

Betaling

Beschadigd?

 • Is het geleverde product beschadigd? Laat het ons weten. Wij kunnen dan het product herstellen of vervangen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan Stad Kortrijk het door jou betaalde bedrag terug betalen.

 • We zijn niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade.

 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van jouw bestelling.

Herroepingsrecht

 • Binnen 14 dagen kun je afzien van je aankoop. Je kunt het product in deze periode zonder reden terugsturen en krijg je geld terug. Het product dient onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Ook een aangekochte en ongebruikte (online) Kortrijk Cadeaubon kun je binnen 14 dagen terugsturen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.

 • Indien je van dit herroepingsrecht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen naar info@kortrijkcadeaubon.be en aangeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en om welke producten het gaat.

Versie november 2021

• Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de melding stuur je de producten retour of overhandig je deze fysiek. Vergeet daarbij niet om het betalingsbewijs mee te sturen. In het geval van een online aankoop wordt na ontvangst het bedrag op de bankrekening gestort die je hebt gebruikt bij de aankoop. In het geval de Kortrijk Cadeaubon is gebruikt bij een van de deelnemers vervalt de mogelijkheid om de aankoop te annuleren.

Klachtenregeling

 • Je mag als consument rekenen op toepassing van het Belgische recht. We vinden het vervelend als je niet tevreden bent. Heb je klachten? Neem contact met ons op, dan proberen we samen een oplossing te bereiken.

 • Stad Kortrijk heeft 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Contact

Heb je vragen over de producten in de webshop? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens info@kortrijkcadeaubon.be.

Cadeaubon kopen